PREGUNTES FREQÜENTS

 

  • Què és E+?

 

És una plataforma digital de continguts esportius audiovisuals que emprèn una nova era digital per a impulsar l’esport amateur, adaptat i de base.

Ofereix una àmplia varietat d’esdeveniments que poden visualitzar-se des de qualsevol dispositiu i lloc. 

 

  • Com em puc donar d’alta i de baixa d’E+?

 

Registra’t en aquesta web de manera gratuïta i rebràs tota la programació setmanal dels esdeveniments esportius. Podràs completar tot el procés de subscripció triant tant la subscripció anual, com la mensual. Un cop s’hagi realitzat el pagament, rebrà un correu confirmant la seva subscripció.

    • Subscripció anual: el pagament és anual, per tant, la baixa serà efectiva una vegada hagi transcorregut l’any natural, moment en què haurà de ser renovada expressament.
    • Subscripció mensual: la seva durada és d’un mes natural. La renovació és automàtica tret que no s’indiqui el contrari. Per a donar-se de baixa és necessari accedir al perfil de l’usuari i cancel·lar la subscripció. Una vegada s’hagi realitzat la seva baixa, rebrà un correu de confirmació i se li deixarà de cobrar una vegada transcorregut el mes de subscripció validat.


Qualsevol incidència pot contactar amb el nostre servei d’atenció al client a [email protected].

 

  • Quins esports puc veure a E+?

 

La plataforma té la capacitat per a retransmetre en directe qualsevol disciplina esportiva. Podràs trobar cada setmana més de 500 esdeveniments esportius repartits entre més de 200 clubs a nivell nacional i internacional.

 

  • Quina tecnologia utilitza E+ per a realitzar tants esdeveniments simultanis?

 

La possibilitat de retransmetre en directe tants esdeveniments simultàniament, ens l’ofereix la tecnologia que distribueix AUTOMATIC MEDIA, SL.

Càmeres que permeten la gravació i producció audiovisual automatitzada a través de la intel·ligència artificial, streaming de vídeo en directe i ‘on demand’ d’extrem a extrem i que disposen de més de 16 algorismes especialitzats en diferents esports.

També es retransmeten en E+ produccions convencionals (contingut extern). 

 

  • Imatge dels esportistes

 

El projecte E+ neix i es desenvolupa per a donar visibilitat i projectar l’esport de caràcter formatiu, de base, adaptat i amateur en tot el territori estatal i internacional, d’aquí ve que la protecció jurídica de tots els actors intervinents sigui essencial. En aquest sentit, les imatges reproduïdes a través de la plataforma de visualització s’emmarquen dins de l’actual marc normatiu de protecció que emana del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques quant al tractament de dades personals i la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD) i mereixen el tracte i la protecció que dimana d’actual legislació.

Per aquest motiu, l’article 6.1 f) del RGPD estableix el següent: El tractament és necessari per a la satisfacció d’interessos legítims perseguits pel responsable del tractament o per un tercer, sempre que sobre aquests interessos no prevalguin els interessos o els drets i llibertats fonamentals de l’interessat que requereixin la protecció de dades personals.

Són els Clubs i les Federacions Esportives les que cedeixen els drets d’imatge de les seves jugadores i són aquestes entitats les obligades a complir amb les obligacions establertes pel RGPD i la LOPDGDD.0.

Els esports d’Esport +